2020-2021 Varsity Boys Wrestling Roster

Hometown/High School
Aynjyl Ackey full bio Aynjyl Ackey Cl.:   Hometown/High School: - / -
Brodie Autrey full bio Brodie Autrey Cl.:   Hometown/High School: - / -
Joey Berry full bio Joey Berry Cl.:   Hometown/High School: - / -
Brock Bibbee full bio Brock Bibbee Cl.:   Hometown/High School: - / -
Luke Bradley full bio Luke Bradley Cl.:   Hometown/High School: - / -
Darius Branscomb full bio Darius Branscomb Cl.:   Hometown/High School: - / -
Cameron Bunce full bio Cameron Bunce Cl.:   Hometown/High School: - / -
Nate Butler full bio Nate Butler Cl.:   Hometown/High School: - / -
Ben Cleek full bio Ben Cleek Cl.:   Hometown/High School: - / -
Chris Cutlip full bio Chris Cutlip Cl.:   Hometown/High School: - / -
Enrique Diaz-Colorado full bio Enrique Diaz-Colorado Cl.:   Hometown/High School: - / -
Martin Drupiewski full bio Martin Drupiewski Cl.:   Hometown/High School: - / -
Zech Easley full bio Zech Easley Cl.:   Hometown/High School: - / -
Jacob Easterwood full bio Jacob Easterwood Cl.:   Hometown/High School: - / -
Jontavious Ellis full bio Jontavious Ellis Cl.:   Hometown/High School: - / -
Brian Escobar full bio Brian Escobar Cl.:   Hometown/High School: - / -
Juan Carlos Galen-Chavez full bio Juan Carlos Galen-Chavez Cl.:   Hometown/High School: - / -
Romnal Hernandez full bio Romnal Hernandez Cl.:   Hometown/High School: - / -
Richard Hollingsworth full bio Richard Hollingsworth Cl.:   Hometown/High School: - / -
Shyquan Johnson full bio Shyquan Johnson Cl.:   Hometown/High School: - / -
Byron Lee full bio Byron Lee Cl.:   Hometown/High School: - / -
Scott Loftin full bio Scott Loftin Cl.:   Hometown/High School: - / -
Jorge Marenc full bio Jorge Marenc Cl.:   Hometown/High School: - / -
Hector Martinez full bio Hector Martinez Cl.:   Hometown/High School: - / -
Will Mason full bio Will Mason Cl.:   Hometown/High School: - / -
Trevaughn McDaniel full bio Trevaughn McDaniel Cl.:   Hometown/High School: - / -
Juahnavyn Merritt full bio Juahnavyn Merritt Cl.:   Hometown/High School: - / -
Jared Nedd full bio Jared Nedd Cl.:   Hometown/High School: - / -
Samson Newsome full bio Samson Newsome Cl.:   Hometown/High School: - / -
Andrew O’Hare full bio Andrew O’Hare Cl.:   Hometown/High School: - / -
Mason Pilgrim full bio Mason Pilgrim Cl.:   Hometown/High School: - / -
Cole Pounds full bio Cole Pounds Cl.:   Hometown/High School: - / -
Xavier Powell full bio Xavier Powell Cl.:   Hometown/High School: - / -
Riley Rayburn full bio Riley Rayburn Cl.:   Hometown/High School: - / -
Contellis Reese full bio Contellis Reese Cl.:   Hometown/High School: - / -
Joseph Sales full bio Joseph Sales Cl.:   Hometown/High School: - / -
Darius Saunders full bio Darius Saunders Cl.:   Hometown/High School: - / -
Marcus Sirius full bio Marcus Sirius Cl.:   Hometown/High School: - / -
Thanh Tran full bio Thanh Tran Cl.:   Hometown/High School: - / -
Derek Witherspoon full bio Derek Witherspoon Cl.:   Hometown/High School: - / -
Keaton Woods full bio Keaton Woods Cl.:   Hometown/High School: - / -
Caleb Wosnicki full bio Caleb Wosnicki Cl.:   Hometown/High School: - / -